پروژه ها

مجتمع مسکونی طرشت

محل پروژه: میدان تیموری، بلوار صالحی،نبش بلوار اکبری، پروژه طرشت
نام کارفرما: شرکت دزمند آرت
نوع همکاری: مشاوره در جهت ایمن سازی فضای کار براساس قوانین کشوری و صدور گواهی سلامت تاسیسات بالابرها وتست ارت براساس مبحث مقررات ملی ساختمان.
اکنون با ما تماس بگیرید
تهران، شهران، خیابان 16 متری مهدی، پلاک 36، واحد 1، طبقه اول، تفکر ایمن پارسیان

نمای کلی پروژه

این پروژه جهت احداث مجتمع مسکونی با چهار طبقه پاکینگ، یک طبقه لابی و ده طبقه مسکونی طراحی و درحال اجرا می باشد

 

ورود به پروژه 

ورود تفکر ایمن پارسیان به پروژه پس از آماده شدن طبقه سوم بنا صورت گرفته وتا آن زمان هیچ سیستم بازرسی بر تاسیسات برقی و بالابرهای و ایمنی پروژه وجود نداشت. ولی پس از اطلاع مدیریت از قوانین والزامات کشوری  در خصوص قوانین کار و الزمات آن، اقدام به مجوزهای ایمنی لازم نمود 

 

چشم انداز مدیریت

دیدگاه مدیریت مبنی بر اجرای موارد ایمنی برای ممانعت از بروز حوادث وپیامد آن بوده ولی پس از ورود شرکت به سیستم اجرایی، مشکلات بهداشتی و زیست محیطی نیز مورد توجه کارفرما قرارگرفت.

 

عملکرد شرکت تفکر ایمن پارسیان 

این پروژه که قبل از ورود شرکت تفکر ایمن پارسیان یکی از بحران های هزینه ساز را تجربه کرده بود.   

با حضور شرکت و ارائه گزارشات ایمنی با راه حل های مناسب و قابل قبول مجریان طرح حوادث کارگاهی کنترل گردیده وتاکنون حادثه ناتوان کننده ایی رخ نداده است.