پروژه ها

مجتمع مسکونی تختی دو

نمای کلی پروژه

این پروژه جهت احداث مجتمع مسکونی با سه طبقه پاکینگ، یک طبقه لابی و هفت طبقه مسکونی طراحی و درحال اجرا می باشد.

 

ورود به پروژه 

ورود این شرکت تفکر ایمن پارسیان به پروژه در زمان  نصب استراکچر و بتن ریزی طبقات با هماهنگی مهندس زمانی صورت گرفته

 

چشم انداز مدیریت

دیدگاه مدیریت مبنی بر اجرای موارد ایمنی برای ممانعت از بروز حوادث وپیامد آن بوده ولی پس از ورود شرکت به سیستم اجرایی، مشکلات بهداشتی و زیست محیطی نیز مورد توجه کارفرما قرارگرفت

 

عملکرد شرکت تفکر ایمن پارسیان 

این پروژه از زمان حضور شرکت در ماه دو مرحله مورد بازدی قرار می گرفت، با ارائه گزارشات  دقیق از وضعیت ایمنی کارگاه و رفع موارد توسط سرپرستی کارگاه تا کنون حادثه ناتوان کننده نداشته و با کمک مدیران مسئول کارگاه سعی شده از بروز اعمال نا ایمن وحوادث جلوگیری بعمل آید.  

بدیهی است مخالفت پیمانکاران فرعی همواره موانع زیادی در پیشبرد اهداف ایمنی ایجاد نموده ولی تا کنون گزارشات مداوم از خطرات بالقوه کار و معرفی پیمانکاران خطر آفرین سعی شد از بروز حوادث ناتوان کننده جلوگیری بعمل آورده  است. 

 

محل پروژه: الهیه، خ خیام، خ تختی دو پروژه تختی دو
نام کارفرما: مهندس زمانی و شرکا
نوع همکاری: مشاوره در جهت ایمن سازی فضای کار براساس قوانین کشوری
اکنون با ما تماس بگیرید
تهران، شهران، خیابان 16 متری مهدی، پلاک 36، واحد 1، طبقه اول، تفکر ایمن پارسیان