پروژه ها

مجتمع مسکونی برج باغ نسیم

محل پروژه: بلوار اندرزگو، خ شریفی منش، پروژه برج باغ نسیم
نام کارفرما: مهندس شرفیه
نوع همکاری: مشاوره در جهت ایمن سازی فضای کار براساس قوانین کشوری
اکنون با ما تماس بگیرید
تهران، شهران، خیابان 16 متری مهدی، پلاک 36، واحد 1، طبقه اول، تفکر ایمن پارسیان

نمای کلی پروژه

این پروژه جهت احداث مجتمع مسکونی با پنج طبقه زیرزمین، یک طبقه لابی و ده طبقه مسکونی طراحی و درحال اجرا می باشد.

پروژه برج باغ نسیم  با دیدگاهی ایمنی شروع بکار نموده و مدیران پروژه همواره سعی اجرای کلیه موازین ایمنی کار را داشته اند و با بکارگیری مشاور HSE و همچنین کارشناسان HSE سعی در شناسایی خطرات جهت پیشگری از آن را داشته اند و می توان گفت این پروژه یکی از کارگاه های ساختمانی  ایمن در ساخت ساز شهر تهران را به خود دیده است. 

ورود به پروژه 

ورود این شرکت به پروژه به درخواست کارفرما جهت بهینه سازی فضای ایمنی کارگاه به روش های علمی صورت گرفته.

 

چشم انداز مدیریت

دیدگاه مدیریت پروژه برج باغ نسیم مبنی بر اجرای موارد ایمنی برای ممانعت از بروز حوادث وپیامد آن بوده در راستا با اجرای آموزش ایمنی کار در بدو ورود کارکنان- نصب حفاظ در اطراف پرتگاه بنا- ایمن سازی مسیرتردد به طبقات و  هماهنگی با ادارات کار و شهرداری شرایط نسبتاً ایمنی کارگاه وکنترل حوادث ایجاد نموده ولی برای جهت دادن به روند ایمنی کار دعوت از این شرکت را در برنامه کاری خود قرارداد.

 

عملکرد شرکت تفکر ایمن پارسیان 

با توجه به حضور دو مرحله شرکت تفکر ایمن پارسیان درماه، برای بازدید ازکارگاه تلاش خواهد نمود با جهت دادن به اجرای موارد  ایمنی و بهداشت کارگاه با متد های علمی از جمله شناسایی کانون های خطر و ارزیابی آنها  براساس احتمال بروز و شدت پیامد روش های موثر بر کنترل حوادث رابه کارفرما درقالب گزاشات دورهایی HSE کارگاه ارائه نماید تا دستیابی به اهداف کارفرما با کمترین هزینه امکان پذیر گردد.   

بدیهی است مخالفت پیمانکاران فرعی همواره موانع زیادی در پیشبرد اهداف ایمنی ایجاد نموده ولی تا کنون گزارشات مداوم از خطرات بالقوه کار و معرفی پیمانکاران خطر آفرین با برخورد اصولی وحمایت مدیریت کارگاه از ایجاد شرایط نایمن در کارگاه وبروز حوادث ناتوان کننده جلوگیری بعمل آمده است. 

در نهایت جا دارد از تفکر ایمن مهندسین پروژه آقایان مهندس شرفیه، مهندس زارع پور سرپرستان اجرایی کار، آقای مهندس شریفی پور و سرکار خانم مهندس دلیمی کارشناساش HSE  کارگاه و در نهایت از آقای مهندس آقامحمدصادق عرب که کارفرمای پروژه برج باغ نسیم می باشند و همچنین کلیه مهندسین و کارکنان اجرایی کارگاه مذکور به لحاظ حمایت از قوانین HSE و رعایت موازین ایمنی و بهداشت تقدیر و تشکر نمود. امید است روند مذکور ادامه یافته سایر کارگاهای ساختمانی که تا کنون اجرای ایمنی کار را جدی نگرفته اند، برای سلامت کار و کارکنان خود در راستای ایمنی کارگاه های ساختمانی حرکت نمایند.