پروژه ها

صدور گواهی سلامت برای جرثقیل

نمای کلی پروژه

نظر به شناخت شرکت لوله و ماشین سازی ایران نسبت به عملکرد شرکت تفکر ایمن پارسیان در بهمن ماه سال 1397 قرارداد بازدید و صدور گواهی سلامت بین دو شرکت منعقد گردید.

 

 شرایط صدور گواهینام:

 گواهی سلامت 60 دستگاه جرثقیل دروازهایی و 3 دستگاه تاورکرین طی سه مرحله بازدید با حضور نمایندگان شرکت مذکور و رفع دیفکت های علام شده در روزهای پایانی سال صادر و به دفتر مدیریت  محترم شرکت لوله و ماشین سازی ارسال گردید.

محل پروژه: تهران، چهاردانگه
نام کارفرما: شرکت لوله و ماشین سازی ایران
نوع همکاری: صدور گواهی سلامت برای جرثقیل
اکنون با ما تماس بگیرید
تهران، شهران، خیابان 16 متری مهدی، پلاک 36، واحد 1، طبقه اول، تفکر ایمن پارسیان