پروژه ها

برج‌های اداری سامان فراز

محل پروژه: بزرگ راه حکیم تقاطع شیخ بهایی پروژه سامان فراز
نام کارفرما: شرکت بهناد بنا
نوع همکاری: مشاوره در جهت ایمن سازی فضای کار براساس قوانین کشوریو بین المللی به همراه بازرسی از سیستم ارت، بالابر ها و صدور گواهی سلامت به همراه آموزش کارکنان
اکنون با ما تماس بگیرید
تهران، شهران، خیابان 16 متری مهدی، پلاک 36، واحد 1، طبقه اول، تفکر ایمن پارسیان

نمای کلی پروژه

این پروژه جهت احداث مجتمع تجاری با نه طبقه پاکینگ  در گود و چهل و نه طبقه تجاری  از سطح طراحی ودر حال ساخت می باشد

 

ورود به پروژه 

ورود این شرکت به پروژه  پس از پایان خاک برداری و باشروع احداث بنا درجهت کمک به کارفرما برای کنترل بیشتر اجرای موازین ایمنی، بهداشت و محیط زیست توسط مجریان و دستگاه نظارت صورت گرفته.

 

چشم انداز مدیریت

دیدگاه مدیریت مجموعه مبتنی بر اجرای موارد HSE برای ممانعت از بروز حوادث، ورعیت کلیه نکات بهداشت و زیست محیط کاربوده تا امکان به پایان رساند پروژه در سلامت کامل فراهم آید.

 

عملکرد شرکت تفکر ایمن پارسیان 

از زمان حضور شرکت  در پروژه سه هدف دنبال گردید.

 1. هدف اول : شناخت رویکرد پیمانکار اجرایی و دستگاه نظارت از HSE وامکات اجرای موازین ایمنی کار. 

2. هدف دوم:  هدایت پیمانکار دراصلاح دیگاه های ثبت شده خود در رعایت دوری از خطرات. 

3. هدف سوم:ارتقاع آموزه های کلیه گروه های اجرایی پروژه نسبت به رعایت نکات ایمنی، بهداشت و محیط زیست (برای خود وهمکاران).  

این رویکرد تا کنون با تلاش پیمانکار، پیگیری های دستگاه نظارت و گوشزد کرن امور دیده نشد توسط کارشناسی این شرکت توانسته بستر مناسبی برای اجرای موازین HSE در سطح مطلوب ایجاد نماید.  

بدیهی است مخالفت پیمانکاران فرعی همواره موانع زیادی در پیشبرد اهداف ایمنی ایجاد خواهد نمود. ولی تا دیدگاه مثبت مدیران پروژه مانع از خروج روند کار از چهارچوب ایمنی گردد.