اجرای HSE در احداث بنا

 انتخاب با ماست 

 هزینه های رعایت ایمنی ؟                 غرامت های فوت یا

                          

        

روند کار و ایجاد حادثه

تاریخچه و ریشه ایمنی

اولین فعالیت ثبت شده در زمینه ایمنی به 2000 سال پیش برمی گردد، که در کتاب پلینی دیده شده.  ولی باید دانست بقای انسان از بدو خلقت، بستگی به تفکر وی برای حفظ خود از خطرات داشته و دارد. 

 

 

تعریف حادثه

حادثه یعنی یک  واقعه  غیر عمدی،  پیش بینی  نشده   که  بوسیله  اعمال  یا  شرایط نا ایمن یا هر دو آنها روی داده و ممکن است باعث ایجاد اثرات حاد یا مزمن ناخواسته شود.

مدت زمان عکس العمل و مکانيزم آن 

زمان لازم برای تجزيه و تحليل يک حادثه، تصميم گيری صحيح و انجام يک عکس العمل مناسب را مدت زمان عکس العمل می گويند.

هزینه های ناشی از یک حادثه

 

پیامد کنترل حوادث!

جنبه اقتصادی

* کاهش هزینه مستقیم و غیرمستقیم

جنبه انسانی و اخلاقی

* کنترل حوادث و آسیب های ناشی از کار

* نوع دوستی – انسان دوستی

* ناتوانی برای زیستن

جنبه قانونی

* زیان ها وجرایم ناشی ازحوادث

زندگی دشمن شما نیست

وزیر بهداشت از فوت بیش از ۲۰۰۰ نفر به دلیل حوادث ناشی از کار خبر داد و گفت:  ۴۰ درصد کارگاه‌ها در کشور ایمنی لازم ندارند.

 

اما طرز فکرتان می تواند دشمن شما باشد

ایجاد تفکر در طراحی ها  برای تجهیزات ایمنی،بهداشت ومحیط زیست

  • شناسایی خطرات بالقوه و بالفعل کارهای اجرایی
  • ارزیابی خطرات و میزان گزاری بر احتمال وقوع وشدت
  • تفکر برای ایجاد راه کارهای مناسب درکنترل احتمال وقوع حوادث ویا کاهش شدت آن
  • تهیه وتامین تجهیزات کنترلی با توجه به تدابیر اندیشیده شده
  • اشنا سازی گروه های مجری با متدهای وتجهیزات تامین شده
  • نظارت بر بهره گیری از تدابیر و تجهیزات تامین شده

 

چرا ایمنی؟

تعريف خطاي انساني 

خطاهاي انساني به مجموعه اي از اعمال انساني اطلاق  مي شود كه از هنجارها، حدود و استانداردهاي از قبل  تعريف شده، طبيعي و قابل قبول تخطي مي نمايند. 

 

شناسایی بعضی از شرایط نا ایمن

شرایط نا ایمن،  به مجموعه اي تفکرهای غلط مدیریتی اطلاق مي شود كه از هنجارها، حدود و استانداردهای از قبل تعريف شده، طبيعي و قابل قبول تخطي مي نمايند.

 

شناسایی بعضی از تجهیزات نا ایمن

* فقدان حفاظ مناسب

 * وجود تجهیزات و دستگاه های خراب یا ناقص در محیط کار 

* عدم وجود سیستم های ایمنی در ماشین آلات 

* ناقص بودن تجهیزات الکتریکی ( فیوز نا مناسب، سیم کشی نا مناسب ، نداشتن سیستم ارت و ...)

 

طبقه بندی مناطق خطرناک

مناطق بخش (0) :این منطقه شامل مناطقی است که انتظار حضور اتمسفر خطرناک بصورت پیوسته در آن وجود داشته باشد.

مناطق بخش (1): شامل نواحی است که احتمال اتمسفر خطرناک درآنها درهر زمان  وجود داشته باشد.  

مناطق بخش (2) :مناطقی که در شرایط عادی احتمال وقوع آتش سوزی و یا انفجار در آن وجود ندارد.